مناقصه

درخواست پیشنهاد (RFP) تهیه شده برای پروژه در دست اقدام شرکت فولاد کار سیستم به پیوست می باشد. لذا شرکتهای متقاضی میتوانند ضمن مطالعه آنها، در صورتيكه به عنوان يك شركت واجد شرايط تمايل به همكاري دارند، رزومه و مشخصات شركت، تجربيات كاري، قابليتها و توانمنديهاي خود را كه نشاندهنده توان آنها در اجراي پروژه های فولادي مشابه (علي الخصوص پروژه هاي بين المللي) می باشد، طي نامهء رسمي به شركت فولاد کار سيستم اعلام نمایند